Ak ste našim zákazníkom, zverujete nám osobné údaje. My sa zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti so zákonmi a GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľ?

Sme spoločnosť  ACONN, s.r.o. (PR agentúra LIKE), Nám SNP 23 811 01 Bratislava I., IČO: 45 662 576, IČ DPH: SK2023080070, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.agency-like.sk. Vaše osobné údaje spracúvame ako Prevádzkovateľ, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracúvané, za akým účelom a počas akej dlhej doby.

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje ale pre neho môžu spracúvať aj títo dodávatelia:

Kontaktné údaje

V prípade, že sa na nás budete chcieť obrátiť v priebehu spracovania dát, môžete nás kontaktovať na: info@agency-like.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame akékoľvek zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou – zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda, že budeme spracúvať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho úkonu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmlúv, zákonných povinností, či po vami udelenom súhlase.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete a to z nasledujúcich dôvodov:

Plnenie zmluvy – spracúvame vaše osobné údaje (meno, priezvisko, email, adresa) kvôli spracovaniu objednávky a zákonnej povinnosti pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.
Marketing – zasielanie Newslettru – Váš e-mail využívame iba na zasielanie noviniek. V prípade, že ste našim zákazníkom/klientom, robíme tak z oprávneného záujmu, alebo predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov. Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame vám Newsletter iba na základe vášho súhlasu, počas 3 rokov od udelenia súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.
Pokročilý marketing na základe súhlasu – Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing, počas 3 rokov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
Ako prevádzkovateľ osobných údajov podľa Nariadenia spracovávame vaše dopyty na našu ponuku služieb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice nasledujúce údaje: Meno a priezvisko, E-mail, Text správy. Je nutné tieto osobné údaje spracovať kvôli vytvoreniu ponuky služieb, komunikovaní o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Váš dopyt. Tieto osobné údaje budeACONN, s.r.o. (PR agentúra LIKE) spracúvať počas celej doby, počas ktorej sa jedná o uzatvorenie zmluvy medzi Vami a ACONN, s.r.o. (PR agentúra LIKE), nie dlhšie ako 1 rok od Vášho dopytu, teda ak medzi tým neudelíte súhlas k ďalšiemu spracovaniu.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Počas návštevy na našej webovej stránke zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na webe zdržíte, a z ktorej webovej stránky prichádzate. Cookies využívame na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok.

Našu webovú stránku je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať.

Návody na vlastné nastavenie cookies:

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Máte právo:

Požadovať informáciu aké vaše osobné údaje sa spracúvajú, prípadne si vyžiadať kópiu
Vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie.
Požadovať vymazanie týchto osobných údajov – vymazanie sa uskutoční v prípade, že nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami správcu.
V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu požiadať o prenos týchto údajov.
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane, s výnimkou vyššie vymenovaných.