Náš tím

Ing. Katarína Šutarová - PR konzultantka

ksutarova@agency-like.com

Špecializuje sa na korporátnu, CSR, krízovú a produktovú komunikáciu a mediálne tréningy.       

Pracovné skúsenosti:

Vyštudovala:

 

Ing. Dáša Luknárová - PR konzultantka

dluknarova@agency-like.com

Špecializuje sa na produktovú a korporátnu komunikáciu, oblasť zdravotníctva,  event manažment.

Pracovné skúsenosti:

Vyštudovala: Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu a marketingová  komunikácia. Rozumie nemecky a hovorí anglicky.

 

Ing. Alena Moravčíková (Šutarová) - Online a Event kreatívna manažérka

amoravcikova@agency-like.com

Špecializuje sa na kreatívu, online stratégie & content, komunikáciu na sociálnych sieťach, návrh a organizovanie eventov, monitoring médií a spotrebiteľské prieskumy pre klientov. Alena je našou dvornou certifikovanou fotografkou.  

Alena pracuje v agentúre ako expertka na kreatívu a online svet už päť rokov. Predtým pracovala v najväčšej PR agentúre na Slovensku v Seesame, kde sa venovala analýze mediálneho trhu.  Rok praxovala v oblasti služieb zákazníkov vo Veľkej Británii v medzinárodnej sieti Nero. Alena vyštudovala krajinné inžinierstvo na univerzite v Nitre. Ovláda plynule anglický jazyka a má certifikát z profesionálneho digitálneho fotografovania.