Klienti

Spolupracujeme s významnými domácimi aj nadnárodnými spoločnosťami z týchto oblastí: 

Maloobchod, služby:  Development: Digital - online projekty:


 

 

Výroba & technológie:

 


Inter IKEA Centre Česká republika

 

Inter IKEA Centre Slovensko

 

CSR aktivity:

 


 

 

 

 

 


 Spolupráca na projektoch:

 

Spolupracujúce agentúry:

Česká republika:

Slovenská republika: